Shrey & Preetika
Iha & Shivam
Anvesh & Laxmi
Gagan & Deepakshi